1. Alcibiades I
 2. Alcibiades II
 3. Meno
 4. Charmides
 5. Critias
 6. Crito
 7. Cratylus
 8. Gorgias
 9. Ion
 10. Laches
 11. Lesser Hippias
 12. Lysis
 13. Menexenus
 14. Phaedo
 15. Phaedrus
 16. Philebus
 17. Laws
 18. Apology
 19. Parmenides
 20. Protagoras
 21. The Republic
 22. Eryxias
 23. Sophist
 24. Statesman
 25. Symposium
 26. Theaetetus
 27. Timaeus
 28. Euthyphro
 29. Euthydemus